Yeterlilik Belgesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Yeterlilik Belgesi

Jeoloji
Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Bürosu Tescil Belgesi

PERC

Certificate of Completion

Fırak ALTUNTAŞ

PERC

Certificate of Completion

Lili Yasenova Ivkova

TMMOB

Maden Mühendisleri Odası

KALİTE

ISO-9001:2000

YTKYB

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Yeterlilik Belgesi