ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi

Yeterlilik Belgesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇED Yeterlilik Belgesi

Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Bürosu Tescil Belgesi

PERC

Certificate of Completion

Fırak ALTUNTAŞ

PERC

Certificate of Completion

Lili Yasenova Ivkova

TMMOB

Maden Mühendisleri Odası

KALİTE

ISO-9001:2000

YTKYB

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Yeterlilik Belgesi