Biz Kimiz...

1998 yılından beri bulunduğu sektörde bir çok özel kuruluşa ve devlet kuruluşuna kalite hizmetler vermiş ve yaptığı çalışmalar ile firmaları kurumları ileriye taşımış olan DEMO MÜHENDİSLİK LTD. Hizmetlerine devam etmekten gurur duymaktadır.
Maden Arama ve Ve Değerlendirme dışında;
JEOLOJİK – JEOTEKNİK ETÜT: - Konut - Toplu konut - Baraj-Gölet - Karayolu Güzergah Etütleri - Boru Hatları Güzergah Etütleri - Sanayi Bölgeleri
çalışmalarına da devam etmekteyiz...

Uzman Kadromuz

Gürsel Karakuş

Jeoloji Mühendisi

Detaylar…

Fırat Altuntaş

Maden Mühendisi

Detaylar…

Ali Öztürk

Jeoloji Mühendisi

Detaylar…

Maden Arama ve Değerlendirme Çalışmalırımız

Maden sahalarının jeolojik etütleri, varolduğu bilinen yada olması mümkün maden yataklarının ön incelemelerinin yapılarak madenin cinsine, özelliklerine, kullanılabilirliğine ve ekonomikliğine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.


Demo kurulduğu günden itibaren saha tecrübelerini arttırmış ve maden jeolojisi çalışmalarında öncelikle literatür çalışmalarını ilgili sahalar için derleyip yeni çalışmaları eski çalışmaların üzerine nirengileyerek güncel maden jeolojisi çalışmalarına imza atmıştır. 


Maden sahalarındaki maden jeolojisi çalışmaları; cevheri oluşturan formasyonların sınırlarının hassas GPS ile ölçülerek oluşturulan maden jeolojisi haritası

Jeolojik ve JeoTeknik Etüd Çalışmalarımız

Yatırımcının kısa vadeli maliyet yaklaşımı doğrultusunda hareket etmesi işin başında jeoteknik çalışmalara en az kaynak ayırmasıyla başlamaktadır. Kaynak yetersizliği jeoteknik çalışmaları kısıtlamakta ve zeminin jeoteknik parametrelerinin ayrıntılı araştırılmasını engellenmektedir. Zemin özelliklerinin araştırılmasına yönelik ayrıntılı çalışmaların yapılamaması nedeniyle ise birtakım kabullerle (genel yaklaşımlarla) yola çıkılması zorunlu hale gelmektedir. Jeoteknik çalışmaların bu şekilde yetersiz kaynakla yapılması sonucu inşaatın statik tasarımı etkilemekte ve birtakım yetersiz veya gereksiz iyileştirme çabalarıyla kaba inşaat maliyetinin %50 oranında artışıyla karşılaşılmaktadır.


Yine yeterli jeoteknik araştırmalar yapılmadan hazırlanan raporlar doğrultusunda inşaata başlanılması durumunda alan dışından kaynaklanacak yük artışları ve/veya azalışları yapının geri dönüşü imkansız hasarlarla karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. 


Sonuç olarak işin başında alınabilecek iyileştirme yöntemleri, geç kalındığında mali tabloyu çok daha büyütmektedir.