Dünya Ekoloji Mühendislik Organizasyon Çalışma Alanları

devam4

Jeolojik Etüd :

ustresim2

Maden Arama ve Değerlendirme:

ustresim

Çevresel Etki Değerlendirmesi:

jeofiziketud

Jeolojik ve Jeoteknik Etüd:

jeofizik

Jeofizik Etüd:

ytk-belge30032017sayfa

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik:

Çözüm Üretiyoruz...

ced-raporux

Çed Raporu Düzenleme

Detaylar

zeminetudu

Zemin Etüdü

Detaylar

sondaj

Karada ve Deniz de Sondaj

Detaylar

jeolojik

Detaylar

Açıklamalar

jeoteknik4

Detaylar

fizibilite3

Açıklama

Referanslarımızdan Bazıları